Nova različica rešitve BlackBlox.winterservice za spremljanje dela zimske službe Domov Novice Poslovna uporaba Nova različica rešitve BlackBlox.winterservice za spremljanje dela zimske službe

Poslovna uporaba

Nova različica rešitve BlackBlox.winterservice za spremljanje dela zimske službe

Priprave na zimsko službo se že začenjajo. V podjetju 3B+D so za letošnjo zimo pripravili pomembne novosti, ki komunalnim in cestnim podjetjem ter lokalnim skupnostim omogočajo boljši nadzor nad izvajanjem čiščenja cest, pločnikov in drugih javnih površin. Rešitev izboljšuje operativno vodenje zimske službe ter ponuja podporo pri obračunavanju storitev zunanjih izvajalcev.

Dosedanja praksa kaže, da lahko lokalne skupnosti oziroma javna komunalna podjetja prek sledenja zunanjim izvajalcem znižajo stroške čiščenja javnih površin in lokalnih cest tudi za 30 odstotkov. Med največjimi koristmi sistema BlackBlox je tudi zmanjšanje administrativnega dela v tehničnih službah in računovodstvih, ki nastopi pozimi zaradi izvajanja storitev zimske službe. Odgovorni za storitve zimske službe lahko interaktivno spremljajo potek čiščenja, na voljo pa so jim tudi poročila o opravljenem delu po času in dolžini poti ter zgodovinski pregledi poteka izvajanja storitev.

Prednost sistema BlackBlox.winterservice je možnost uporabe vgradnih naprav, s katerimi se stalno sledi službenim vozilom, na primer zavozila v lasti komunalnih podjetij, ter mobilnih naprav za uporabo v vozilih sezonskih zunanjih izvajalcev. V obeh primerih je možno poleg sledenja vozilom spremljati tudi režime delovanja (pluženje/posipanje) ter namen (javno/zasebno), kar poenostavlja obračunavanje in spremljanje kakovosti izvedbe storitve. V podjetju 3B+D so standardni izpeljanki rešitev za upravljanje voznega parka BlackBlox.lite in BlackBlox.advance dodali še rešitev za vodenje čiščenja po trasah in potrjevanje izvedenih del s strani vodij zimskih služb, kar služi kot osnova za plačevanje storitev zunanjim izvajalcem. Tehničnim vodjem pa so na voljo tudi samodejna poročila o različnih ključnih parametrih delovanja vozil na terenu, s katerimi pridobijo hitre in kakovostne podatke za obvladovanje kakovosti storitev, tveganj in nadzor nad stroški zimske službe.

Oddaj
Povprasevanje