Spletni sistem blackblox za sledenje premičnega premoženja še bolj varen in zmogljiv Domov Novice Osebna uporaba Spletni sistem blackblox za sledenje premičnega premoženja še bolj varen in zmogljiv

Osebna uporaba

Spletni sistem blackblox za sledenje premičnega premoženja še bolj varen in zmogljiv

Sledenje premičnemu premoženju je ena od najbolj pomembnih poslovnih zahtev pri upravljanju s poslovnimi sredstvi, obvladovanju delovnega časa mobilnih zaposlenih ter pri optimizaciji logistike in transporta. Podjetje 3B+D je ponudilo novo generacijo sistema blackblox za sledenje premičnega premoženja, s katero sledijo svoji strateški usmeritvi ter naraščajočim zahtevam uporabnikov po enostavnih in povezanih poslovnih rešitvah. Podjetje je ob novem spletnem programu blackblox ponudilo tudi nabor storitev povezovanja z različnimi poslovnimi programi, ki delujejo bodisi v računalniškem oblaku bodisi na lokalnih infrastrukturah.

Glavna novost v spletni aplikaciji je uporaba novih varnostnih mehanizmov ter prehod na vodilno zbirko podatkov za obvladovanje geolokacijskih podatkov. »Blackblox je z novo tehnološko zasnovo pripravljen za uvajanje naprednih geolokacijskih storitev in funkcionalnosti, ki bodo podjetjem bistveno poenostavile nadzor in upravljanje njihovega premičnega premoženja,« je razložil Tomaž Repar, direktor podjetja 3B+D.

Nova generacija blackbloxa prinaša povečanje zmogljivosti spletne aplikacije, kar je temelj za nadaljnje širjenje uporabe te oblačne storitve na tujih trgih. »Trenutno je blackblox na voljo za slovenski, hrvaški in grški trg, angleška različica pa je namenjena globalni uporabi. Pričakujemo, da bomo v letošnjem letu izvedli preboj v državah Beneluxa, v Nemčiji in Avstriji ter povečali prodajo na madžarskem in hrvaškem tržišču.« je še povedal Repar.

Razvojna platforma, ki jo uporabljajo v novi generaciji blackblox, bo podjetju v prihodnjih letih omogočala hiter razvoj novih nišnih rešitev,med katerimi danes podpirajo avtoprevozništvo, vzdrževalno-servisne storitve ter komunalne , varnostne in reševalne službe. Hkrati poenostavlja povezovanje z ostalimi poslovnimi informacijskimi rešitvami ter storitvami v računalniškem oblaku , na primer za upravljanje s sredstvi in storitvami, prodajnimi in obračunskimi sistemi, rešitvami za vodenje človeških virov in službenih poti, z dispečerskimi sistemi ter z različnimi varnostno-nadzornimi sistemi.

Oddaj
Povprasevanje