Pogoji uporabe

Pravila in pogoji uporabe

Zadnja sprememba: 8. september 2014 Uporaba vsebin in interaktivnih storitev na spletnih straneh www.blackblox.si je dovoljena. Morebitne zlorabe s pomočjo posebne programske opreme in druge zlorabe so prepovedane. Zloraba je kakršno koli dejanje, katerega namen ali učinek je povzročanje škode podjetju 3B+D d.o.o. ali kaki drugi pravni oziroma fizični osebi. Podjetje 3B+D d.o.o. oceni zlorabe podatkov in storitev na spletnih straneh www.blackblox.si po lastni presoji in si glede tega pridržuje vse pravice. Podjetje 3B+D d.o.o. sankcionira zlorabe spletnih strani www.blackblox.si. po lastni presoji. Navedena pravila uporabe veljajo za vse spletne strani www.blackblox.si v celoti, razen tam, kjer to ni posebej navedeno.

Izjava o avtorskih pravicah

Vsebine, objavljene na vseh spletnih straneh www.blackblox.si, so last podjetja 3B+D d.o.o., razen v primeru, če to ni posebej navedeno. Vsebina strani je avtorsko zaščitena po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-D). Vsebin s spletnih strani www.blackblox.si se ne sme kopirati, razmnoževati ali na kakršen koli drug način distribuirati brez pisnega dovoljenja podjetja 3B+D d.o.o. Objava vsebin s spletnih strani www.blackblox.si na drugih mestih, delno ali v celoti, ni dovoljena. Dopustna je uporaba naslova in največ prvega odstavka – le v primeru, da so izpolnjeni naslednji pogoji:
  • hkrati na istem mestu mora biti objavljena povezava na izvirno vsebino na spletni strani www.blackblox.si;
  • hkrati na istem mestu mora biti kot vir navedeno ime »BlackBlox« in/ali logotip;
  • hkrati na istem mestu mora biti objavljeno ime avtorja izvirnega članka, če je ta znan.
Organizirano zbiranje in objavljanje vsebine spletnih strani www.blackblox.si v nobenem primeru ni dovoljeno. Podjetje 3B+D d.o.o., ni odgovorno za občasno nedelovanje strani. Podjetje 3B+D d.o.o. ni odgovorno za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

Spremembe tega dokumenta

Podjetje 3B+D d.o.o., si pridržuje pravico o posodabljanju pravil uporabe brez vnaprejšnjega obvestila uporabnikom spletnih strani www.blackblox.si. Datum zadnje spremembe vsebine je naveden na začetku tega dokumenta. Copyright © 2014 3B+D d.o.o. Vse pravice pridržane.

Oddaj
Povprasevanje