Politika zasebnosti za mobilne aplikacije​

Politika zasebnosti za mobilne aplikacije opredeljuje načine zbiranja podatkov, namene, varnostne ukrepe ter vaše pravice.


1. Razlaga in opredelitev pojmov

Besede, ki so v nadaljevanju zapisane z veliko začetnico, imajo opredeljen pomen. Naslednje opredelitve imajo enak pomen ne glede na to, ali so navedene v ednini ali množini.

 • Račun pomeni edinstveni račun, ustvarjen za vas za dostop do naše aplikacije ali njenih delov.
 • Aplikacija se nanaša na BLACKBLOX aplikacije, katere programsko opremo zagotavlja podjetje.
 • Naprava pomeni katero koli napravo, ki lahko dostopa do aplikacije, na primer računalnik, mobilni telefon ali digitalno tablico.
 • Podjetje (v tem pravilniku imenovano “podjetje”, “mi”, “nas” ali “naše”) se nanaša na Blackblox d. o. o., Mijavčeva ulica 16, 1291 Škofljica.
 • Vi (v tem pravilniku imenovano “vi”, “vas”, “vaše” ali “uporabnik”) pomeni posameznika, ki dostopa do aplikacije ali jo uporablja, oziroma podjetje ali druga pravna oseba, v imenu katere ta posameznik dostopa do aplikacije ali jo uporablja.
 • Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika.
 • Storitev se nanaša na Aplikacijo.
 • Ponudnik storitev pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki obdeluje podatke v imenu podjetja. Nanaša se na podjetja ali posameznike tretjih oseb, ki jih podjetje zaposli za omogočanje Storitve, zagotavljanje Storitve v imenu podjetja, izvajanje storitev, povezanih s Storitvijo, ali pomoč podjetju pri analizi uporabe Storitve.

2. Varstvo osebnih podatkov

V Blackblox d. o. o., se zavedamo in podpiramo pomembnost zasebnosti podatkov svojih strank. Politika zasebnosti za mobilne aplikacije opredeljuje načine zbiranja, namene, varnostne ukrepe ter vaše pravice. Z vsemi osebnimi podatki, ki nam jih posredujete, ravnamo pošteno in jih skrbno varujemo v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije, evropske uredbe GDPR ter načeli in vizijo svojega podjetja.

Da bi lažje razumeli, kako in katere podatke zbiramo, hranimo in obdelujemo ter kakšne so vaše pravice v zvezi z njimi, smo pripravili spodnji pravilnik.

Do vaših osebnih podatkov lahko dostopajo le skrbno izbrani zaposleni v podjetju Blackblox d. o. o. Vaše osebne podatke uporabljamo za zagotavljanje in izboljšanje aplikacije. Z uporabo aplikacije posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike varstva osebnih podatkov.

3. Kdo upravlja z vašimi osebnimi podatki?

Skladno z načeli, ki jih določa politika zasebnosti za mobilne aplikacije​ je upravljavec vaših osebnih podatkov podjetje Blackblox d. o. o., Mijavčeva ulica 16, 1291 Škofljica, Slovenija, Evropa, davčna številka: SI 71393897 (podjetje je davčni zavezanec), matična številka: 5997321000, vpisana pri Okrožnem sodišču Ljubljana dne, 10.02.1997 številka vpisa družbe v sodni register je 12890300, poslovni račun odprt pri NOVA KBM d.d.., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, Slovenija, IBAN SI56 0400 1004 8040 694, SWIFT: KBMASI2X.

Pri obdelavi osebnih podatkov se zavzemamo za zakonit in pošten pristop, kar vključuje tudi omejitev dostopa do podatkov.

4. BLACKBLOX aplikacije

Naša politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov se nanaša na mobilne aplikacije, ki jih je naredilo naše podjete. To so naslednje aplikacije:

5. Katere podatke pridobivamo?

Med uporabo naših aplikacij vas lahko prosimo, da nam posredujete določene osebne podatke, ki se lahko uporabijo za vzpostavitev stika z vami ali vašo identifikacijo. Za nadaljnjo uporabo in obdelavo skladno z načeli, ki jih določa politika zasebnosti pridobivamo in hranimo naslednje podatke:

 • podatki o računu,
 • podatki zbrani med uporabo aplikacije.

5.1. Podatki o računu

Če v aplikaciji ustvarite račun, zbiramo določene podatke potrebne za račun. Podatki, ki nam jih posredujete v zvezi z računom so:
 • ime in priimek,
 • uporabniško ime,
 • geslo,
 • e-poštni naslov.

5.2. Podatki zbrani med uporabo aplikacije

Med uporabo Naše aplikacije lahko za zagotavljanje funkcij Naše aplikacije z vašim predhodnim dovoljenjem zbiramo:

 • Informacije o vaši lokaciji

Te informacije uporabljamo za zagotavljanje funkcij ter za izboljšanje in prilagajanje Naše aplikacije. Informacije se lahko naložijo v strežnike podjetja in/ali strežnik ponudnika storitev ali pa se preprosto shranijo v vaši napravi.

Dostop do teh informacij lahko kadarkoli omogočite ali onemogočite v nastavitvah svoje naprave.

6. Nameni obdelave osebnih podatkov in pravna podlaga

Podjetje lahko uporablja vaše osebne podatke za naslednje namene:

 • Za zagotavljanje in vzdrževanje naše aplikacije, vključno s spremljanjem uporabe naše aplikacije.
 • Za upravljanje vašega računa, oziroma za upravljanje vaše registracije kot uporabnika aplikacije. Osebni podatki, ki jih posredujete, vam lahko omogočijo dostop do različnih funkcionalnosti aplikacije, ki so vam na voljo kot registriranemu uporabniku.
 • Za stik z vami oziroma da vas kontaktiramo po elektronski pošti, ali drugih enakovrednih oblikah elektronskega komuniciranja, kot so potisna obvestila mobilne aplikacije v zvezi s posodobitvami ali informativnimi sporočili, povezanimi s funkcionalnostmi, izdelki ali pogodbenimi storitvami, vključno z varnostnimi posodobitvami, kadar je to potrebno ali smiselno za njihovo izvajanje.
 • Za upravljanje vaših zahtevkov oziroma da bi se odzvali in realizirali vaše zahteve, ki ste nam jih poslali.
 • Za izpolnjevanje naših zakonskih in finančnih obveznosti.

Vaše osebne podatke lahko posredujemo v naslednjih primerih:

 • Da bi upoštevali zakone. Podatke lahko delimo za olajšanje pravnih postopkov na podlagi zakonitih zahtev javnih organov, vključno z izpolnjevanjem zahtev nacionalne varnosti ali organov pregona, kot to dovoljuje zakon.
 • Z vašo privolitvijo. Podatke lahko delimo s tretjimi osebami, če imamo vaše soglasje.

7. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke bomo varovali, dokler za to obstaja interes/potreba oziroma do vašega preklica privolitve. V primerih, ko obdelava in hramba podatkov temeljita na pogodbi ali sta določeni z zakonom, se rok hrambe prilagodi pogodbi oziroma zakonu.

Če obstaja utemeljen sum, da so vpisani podatki neresnični, pridržujemo si pravico, da jih iz vseh baz brez obvestila izbrišemo.

8. Razkritje vaših osebnih podatkov

Podjetje lahko razkrije vaše osebne podatke v dobri veri, da je takšno dejanje potrebno za:

 • Izpolnjevanje zakonskih obveznosti.
 • Zaščito in obrambo pravic ali premoženja podjetja.
 • Preprečevanje ali preiskovanje morebitnih nepravilnosti v zvezi z aplikacijo.
 • Zaščito osebne varnosti uporabnikov aplikacije ali javnosti.
 • Zaščito pred pravno odgovornostjo.

9. Varnost vaših osebnih podatkov

Varnost vaših osebnih podatkov nam je zelo pomembna, vendar ne pozabite, da noben način prenosa prek interneta ali elektronskega shranjevanja ni 100-odstotno varen. 

Čeprav se v podjetju zavzemamo za varnost vaših podatkov in si prizadevamo uporabljati komercialno sprejemljiva sredstva za zaščito vaših osebnih podatkov, se zaradi raznih dejavnikov, na katere ne moremo v celoti vplivati, lahko zgodi da ne moremo zagotoviti njihove popolne varnosti. Pretok informacij prek spleta ne bo vedno povsem varen in v skladu z našim našim delovanjem. Prosimo, da ste pro vnosu podatkov, ki nam jih pošljete prek spletnih obrazcev, previdni in vsako tako pošiljanje opravite odgovorno.

10. Kakšne so vaše pravice?

Pravico imate, da kadarkoli brez obrazložitve in posledic zahtevate, da dopolnimo, popravimo ali omejimo uporabo vaših podatkov ali da jih dokončno odstranimo iz baze. Prav tako lahko zahtevate dostop ali ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov ter zahtevate prenos svojih podatkov. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Če menite, da se vaši osebni podatki shranjujejo ali obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije.

Zahteve za spremembo ali izbris vaših osebnih podatkov lahko oddate na naslednji način, pri tem pa morate jasno navesti vsebino vašega zahtevka:

 • pošljete pisni zahtevek po elektronski pošti na info@blackblox.si.
 
Po prejemu vašega zahtevka ga bomo obdelali v roku 5 delovnih dni.

 

Za kakršna koli dodatna vprašanja, ki se vam porajajo v zvezi z vašimi osebnimi podatki ali za preklic privolitve nas lahko vedno kontaktirate prek elektronskega naslova info@blackblox.si.

11. Objava sprememb

Politika zasebnosti za mobilne aplikacije se lahko občasno posodobi. O vseh spremembah vas bomo obvestili z objavo novega pravilnika o zasebnosti na tej strani. Preden sprememba začne veljati, vas bomo o tem obvestili po elektronski pošti in/ali z vidnim obvestilom v Naši aplikaciji ter posodobili datum “Zadnja posodobitev” na vrhu tega pravilnika o zasebnosti. Svetujemo vam, da redno pregledujete ta Pravilnik o zasebnosti in preverjate morebitne spremembe. Spremembe tega Pravilnika o zasebnosti začnejo veljati, ko so objavljene na tej strani.

Politika zasebnosti podjetja Blackblox d. o. o. začne veljati z dnem 1. 7. 2023.

Zadnja posodobitev: 14.7.2023.

12. Kontaktni podatki

Za kakršna koli dodatna vprašanja, ki se vam porajajo v zvezi z vašimi osebnimi podatki ali imate vprašanja in/ali komentarje o našem pravilniku nas lahko vedno kontaktirate. 

Kontaktni podatki našega podjetja so:

– Blackblox d. o. o.

– Mijavčeva ulica 16

– 1291 Škofljica

– Slovenija

– Spletna stran: www.blackblox.si

– Elektronska pošta: info@blackblox.si

– Telefonska številka: +386 (0)1 236 48 80